Migreneutløst svimmelhet (vestibulær migrene)

Migrene er en tilstand som folk flest forbinder med kraftig, bankende, ensidig hodepine og kvalme. I de senere år har man imidlertid blitt mer oppmerksom på at mange migrenepasienter også opplever svimmelhetsanfall, og at hodepine ikke nødvendigvis opptrer i forbindelse med svimmelheten.

Hvordan vet jeg om jeg har migreneutløst svimmelhet?

Gjentatte anfall av svimmelhet med kvalme (og evt. brekninger) som varer i noen timer for deretter å gå over, og som ikke fører til hørselstap, kan gi mistanke om migrene. Mistanken styrkes dersom du tidligere har hatt migrenehodepine, eller dersom dine foreldre eller søsken har kjent migrene. Mistanken styrkes også dersom du er overfølsom for lys eller lyder når du er svimmel. Mange migrenepasienter får lett bevegelsessyke. Det finnes ingen blodprøver eller andre undersøkelser som kan stille diagnosen migrene, så diagnosen må stilles ut fra hvilke symptomer du har. Det finnes internasjonale kriterier (IHS) for migrenediagnostikk. Disse fanger imidlertid ikke alltid opp svimmelhet som migrenesymptom. Det er viktig å avklare om det finnes andre årsaker til symptomene, f.eks. Menières sykdom, som vanligvis påvises ved hjelp av hørselsmåling.

Hva skyldes migrene?

Årsaken til migrene er ukjent. Det er grunn til å tro at genetisk predisposisjon er viktig, men bare i sjeldne tilfeller er man i stand til å påvise et bestemt gen som kan knyttes til symptomene.

Hvor vanlig er migreneutløst svimmelhet?

Migrene er en svært vanlig sykdom som rammer 7-9 % av menn og 16-25 % av kvinner i løpet av livet (livstidsprevalens). Omtrent 30 % av migrenepasienter opplever vertigo i forbindelse med enkelte anfall. Dette tilsier at kombinasjonen av migrene og vertigo rammer minst 4 % av befolkningen. Til sammenligning rammer Menières sykdom omkring en promille.

Hvordan behandles migrene?

Behandlingen tar først og fremst sikte på å forebygge anfall gjennom oppmerksomhet på faktorer som virker utløsende. Fysisk aktivitet og regelmessig søvn regnes som positivt. Enkelte matvarer kan i noen tilfeller utløse anfallene. Det dreier seg bl.a. om rødvin, sjokolade og blåmuggost.

Ytterligere medikamentell behandling kan være aktuelt, i første rekke i samråd med fastlege, eller i kompliserte tilfeller med nevrolog. Under anfall kan medikamentell behandling av svimmelhet og hodepine være til nytte (smertestillende, kvalmestillende, triptaner). Overdreven bruk av enkelte typer migrenemedikamenter (triptaner, NSAIDs, ergotaminer) kan imidlertid forverre sykdommen. Forebyggende behandling kan også omfatte bruk av betablokkere (blodtrykksenkende).