Virus på balansenerven (vestibularisnevritt)

Denne informasjonen er skrevet for deg som har vestibularisnevritt eller «virus på balansenerven». Den tar ikke for seg andre sykdommer som kan lede til svimmelhet.

Hvordan vet jeg om jeg har vestibularisnevritt?

Kraftig og plutselig innsettende karusellsvimmelhet som varer i mer enn 24 timer med ustøhet, kvalme og brekninger kan gi mistanke om vestibularisnevritt. Diagnosen stilles ved at legen påviser ufrivillige øyebevegelser (nystagmus) og gjør undersøkelser for å utelukke andre årsaker til symptomene. For å forsikre seg om at diagnosen er riktig, vil en spesialist også gjerne gjøre kalorisk prøve og impulstest som viser at balansenerven er skadet.

Hva skyldes vestibularisnevritt?

Det finnes flere sykdommer som kan gi lignende symptomer, men som navnet tilsier, antar man at vestibularisnevritt skyldes at en virusinfeksjon skader balansenerven. Man tror at dette oftest dreier seg en reaktivering av Herpes simplex-virus (HSV). Hos de fleste av oss finnes HSV inaktivt i nerveganglier i hodet, og det er dette viruset som forårsaker utbrudd av forkjølelsessår/munnsår.

Hvor vanlig er vestibularisnevritt?

Man har ingen nøyaktige tall for dette, men et grovt anslag er at sykdommen rammer omkring 500 nordmenn årlig.

Hvordan behandles vestibularisnevritt?

Sykdommen fører ofte til langvarige symptomer, og opptrening er viktig for at du skal bli bra. Forløpet kan deles inn i to faser:

  • I den første fasen av sykdommen (1-3 dager) vil svimmelheten være så kraftig at den medfører kvalme og brekninger ved bevegelse av hodet. Ro og sengeleie vil hjelpe på svimmelhetsfølelsen, og det finnes medikamenter som kan dempe kvalmen. Sykehusinnleggelse kan i noen tilfeller være nødvendig dersom du er ute av stand til å klare deg hjemme.
  • I den andre fasen av sykdommen, som kan vare i uker til måneder, vil du bli svimmel og kanskje også kvalm når du beveger deg eller ser på ting som beveger seg. Du vil også bli fortere sliten og utmattet enn før. Målrettet trening er viktig for å unngå langvarige symptomer. I denne fasen vil du også trenge mye hvile. Fokuser på å bli bra av svimmelheten, og unngå å ta på deg for store oppgaver i arbeid og privat. Du bør unngå langvarig bruk av medisiner som demper svimmelheten, da dette kan føre til at opptreningen går dårligere. Her er et treningsprogram som du kan benytte.

Hovedpoenget med treningen er å lære seg opp igjen til å bevege hode og kropp på en naturlig og avslappet måte. Dette kan gjøres bl.a. ved å gå lengre turer i ulendt terreng.

Vil jeg bli frisk?

Den verste svimmelheten gir seg i løpet av noen dager. De fleste fungerer normalt igjen etter noen uker, men det er ikke uvanlig med lette restsymptomer. Det kan i typiske tilfeller dreie seg om en lett svimmelhetsopplevelse ved rask hodedreining. Av og til kan restsymptomene være mer plagsomme. Det kan være mange årsaker til dette. Fysisk intaktivitet er vanlig, fordi bevegelser føles ubehagelig og utløser frykt. Like vanlig er det antakelig at man anspenner seg og bruker balansesystemet på en ineffektiv måte. Dette kan føre til muskelsmerter, nakkesmerter, tretthet og svimmelhet ved bevegelser (bevegelsessyke). En kjent komplikasjon til vestibularisnevritt er fobisk postural vertigo. Trening, særlig i form av avspenningsøvelser, vil ofte være til hjelp ved langvarig svimmelhet.