Hårcellene

Det indre øret

Balanseorganene

Buegangene

Otolittorganene

Rotasjon

VOR

Buegangene
Buegangene (canales semicirculares) er som det latinske navnet tilsier tilnærmet halvsirkelformede. I hver buegang finnes et utvidet område (ampulla). I den membranøse delen av ampulla finnes en sadelformet forhøyning (crista ampullaris) som inneholder hårceller og afferente nerver. Cristas stereocilier protruderer inn i en flaskeformet, gelatinøs masse (cupula), og vil avbøyes når sistnevnte beveger seg som følge av væskestrøm i buegangen.

  Buegang, skjematisk

Siden cupula har samme tetthet (og dermed samme treghet) som den omkringliggende væsken, reagerer cupula ikke på lineær aksellerasjon (tyngdekraft, translasjonsbevegelser). Ved hodedreining, derimot, vil væsken i buegangen, på grunn av sin treghet, bevege seg i motsatt retning i forhold til hodet, og dermed avbøye cupula.

Cupula fyller i virkeligheten hele ampullens lumen, og det foregår derfor ingen væskestrøm forbi cupula, men denne vil likevel avbøyes på grunn av trykkdifferansen som oppstår over cupula ved hodedreining.

Goplen 1999