Kapittel 1 Anatomi og fysiologi

Dette kapittelet gir en kortfattet innføring i balansesystemets oppbygning og funksjon. Balansesystemet (det posturale systemet) omfatter organsystemene og de hurtige muskelresponsene som er ansvarlig for at vi kan stå oppreist og bevege oss omkring uten å falle. De viktigste sansene som inngår i balansesystemet er syn, propriosepsjon og likevektssans. Informasjon fra disse sansesystemene bearbeides i hjerne og ryggmarg, som via det perifere nervesystemet utløser responser i skjelettmuskulaturen.

Kapittelet legger særlig vekt på det vestibulære systemet, som er den delen av balansesystemet som er knyttet til balanseorganet i det indre øret, balansenerven og dens sentrale forbindelser i hjernen. Det vestibulære systemet gir hjernen rask og presis informasjon om hodets stilling og bevegelser. Denne informasjonen er viktig for orientering i rommet og for balanse i oppreist stilling. I tillegg er det vestibulære systemet viktig for synet vårt, ved at det stabiliserer øynene når hodet beveger seg raskt. Det vestibulære systemet fungerer i hovedsak ubevisst, men sykdommer i dette systemet gir ofte symptomer som svimmelhet, ustøhet, kvalme og brekninger.