2.4 Asymmetri som oppstår gradvis kan være asymptomatisk

Ved vestibulær asymmetri som oppstår gradvis over lang tid, kan den sentrale kompensasjonen være så effektiv at pasienten ikke opplever svimmelhet eller ubalanse. Dette gjelder for eksempel omtrent 1 av 3 pasienter med vestibularisschwannom. Ved de fleste vestibulære sykdommer er det likevel en viss fluktuasjon i den vestibulære funksjonen slik at svimmelhet inngår i symptombildet.