1.1 Balansesystemet

Oppreist stilling og bevegelse krever et komplisert samspill mellom ulike organsystemer. Kroppen har utviklet en rekke ubevisste reflekser som tjener dette formålet, og som vi samlet kaller balansesystemet. Sensorene i balansesystemet er øyne, balanseorganer og mekanoreseptorer i hud, sener og ledd. Effektorene er skjelettmusklene. Lillehjernen gir fleksibilitet gjennom konstant modulering av innkommende og utgående signaler, mens hjernestamme og ryggmarg er viktige reléstasjoner. Som helhet er systemet robust fordi sanseorganene er parede og til en viss grad kan erstatte hverandre, og fordi hjernen hele tiden endrer seg slik at balansesystemets funksjon i mange tilfeller kan gjenopprettes etter en skade.