Kapittel 6 Diagnoser

I dette kapittelet gjennomgås noen av de viktigste årsakene til svimmelhet og vertigo. Det er viktig å være klar over at svimmelhet ikke er det samme som dårlig balanse, selv om disse to symptomene ofte forekommer samtidig.

Svimmelhet og vertigo er subjektive opplevelser som ofte er forårsaket av en sensorisk konflikt i hjernen mellom de tre sansekvalitetene som registrerer hodebevegelser, dvs. vestibularsans, syn og propriosepsjon. Årsaken er ofte — men ikke alltid — benigne, vestibulære tilstander.

En balanseforstyrrelse er en objektiv og observerbar svikt i motorisk kontroll som medfører ustøhet og risiko for å falle. Balanseforstyrrelser kan skyldes et stort antall nevrologiske sykdommer i tillegg til sykdommer i det indre øret og muskel-skjelettsystemet. Balanseforstyrrelser er ofte — men ikke alltid — assosiert med aldring og sviktende generell helse, og ikke nødvendigvis med benigne vestibulære tilstander.