Denne digitale læreboken gir en innføring i utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Den legger særlig vekt på de vestibulære sykdommene, det vil si sykdommer i det indre øret, balansenerven og dens forbindelser i hjernen. Boken er ment å kunne brukes av alle typer helsepersonell som kommer i kontakt med disse pasientene, og gjerne som et oppslagsverk man kan vende tilbake til for rask tilgang til fakta om de ulike tilstandene. De første kapitlene kan leses i sammenheng, mens diagnosekapitlene er laget for oppslag.

Kapittel 1 handler om balansesystemets og det vestibulære systemets oppbygning og funksjon. Kapittelet gir en grunnleggende forståelse av hvordan disse systemene bidrar til at vi kan holde oss oppreist på to ben samtidig som vi kan bevege oss omkring. Et viktig tema er den vestibulookulære refleksen, som gjør at vi kan se skarpt samtidig som hodet beveger seg.

Kapittel 2 beskriver kort hva som skjer ved skader i det vestibulære systemet. Viktige begreper som gjennomgås er akutt, ensidig vestibulopati og sentral kompensasjon.

Kapittel 3 gjennomgår klassifikasjonen av symptomer og sykdommer relatert til svimmelhet i henhold til Verdens helseorganisasjon (ICD-11) og The International Classification of Vestibular Disorders (ICVD).

Kapittel 4 handler om møtet med pasienten og hvordan sykehistorien og relativt enkle undersøkelser kan brukes til å stille rett diagnose. Kapittelet omtaler også noen helt generelle prinsipper for behandling uten å gå i detalj om de enkelte sykdommene.

Kapittel 5 tar for seg noen vanlige kliniske problemstillinger, som f.eks. kronisk svimmelhet og svimmelhet hos eldre.

Kapittel 6 omtaler de enkelte sykdommene i mer detalj og er ment for oppslag. Hver sykdom er omtalt på en ordknapp, men systematisk og oversiktlig måte for å gi rask tilgang til fakta med referanse til noen sentrale kilder. Avanserte undersøkelsesmetoder er nevnt der det er relevant.