Kapittel 4 Klassifikasjon

Det arbeides internasjonalt for å etablere konsensus om klassifikasjonen av de vestibulære sykdommene. Noen av de viktigste aktørene er:

  • Verdens helseorganisasjon (WHO)
    Ansvarlig for The International Classification of Diseases som er gjeldende system i Norge for koding av diagnoser i spesialisthelsetjenesten (ICD-10). En grundig revidert utgave ble publisert i 2018 (ICD-11) og inneholder en rekke nye koder for vestibulære sykdommer samt forbedrede sykdomsdefinisjoner. ICD-11 er foreløpig ikke tatt i bruk i Norge.

  • Classification Committee of the Bárány Society (CCBS)
    Ansvarlig for The International Classification of Vestibular Disorders (ICVD). Gruppen har i samarbeid med ulike andre internasjonale fagorganisasjoner publisert flere artikler med diagnostiske kriterier for vestibulære sykdommer samt klassifikasjonssystemer for vestibulære symptomer.

  • American Academy of Otolaryngology — Head and Neck Surgery (AAO-HNS) har publisert retningslinjer og diagnostiske kriterier for flere vestibulære sykdommer, inkludert Menières sykdom (Goebel 2016)(Hearing & Equilibrium 1995) og BPPV.

  • Japan Society for Equilibrium Research har publisert diagnostiske kriterier for Menières sykdom, og nylig også for BPPV.

Referanser

Goebel JA (2016) 2015 equilibrium committee amendment to the 1995 aao-hns guidelines for the definition of menieres disease. Otolaryngology – Head and Neck Surgery 154, 403–404. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26884364.

Hearing C on, Equilibrium (1995) Committee on hearing and equilibrium guidelines for the diagnosis and evaluation of therapy in meniere’s disease. Otolaryngol Head Neck Surg 113, 181–185. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7675476.