Kapittel 4 Klassifikasjon

Det pågår et omfattende internasjonalt arbeid med å etablere konsensus om klassifikasjonen og de diagnostiske kriteriene for sykdommer som gir opphav til vestibulære symptomer som svimmelhet og balanseforstyrrelser. Noen av de viktigste aktørene er:

  • Verdens helseorganisasjon (WHO)
    Ansvarlig for The International Classification of Diseases som er gjeldende system i Norge for koding av diagnoser i spesialisthelsetjenesten (ICD-10). En ny og grundig revidert utgave er publisert i 2018 (ICD-11) og inneholder en rekke nye koder for vestibulære sykdommer samt forbedrede sykdomsdefinisjoner. ICD-11 er foreløpig ikke tatt i bruk i Norge.

  • Classification Committee of the Bárány Society (CCBS)
    Ansvarlig for The International Classification of Vestibular Disorders (ICVD). Gruppen har i samarbeid med ulike andre internasjonale fagorganisasjoner publisert flere artikler med diagnostiske kriterier for vestibulære sykdommer samt klassifikasjonssystemer for vestibulære symptomer.

  • American Academy of Otolaryngology — Head and Neck Surgery (AAO-HNS) har publisert retningslinjer og diagnostiske kriterier for flere vestibulære sykdommer, inkludert Menières sykdom (Goebel 2016)(Committee on Hearing and Equilibrium 1995) og BPPV.

  • Japan Society for Equilibrium Research har publisert diagnostiske kriterier for Menières sykdom, og nylig også for BPPV.

Referanser

Committee on Hearing and Equilibrium. 1995. “Committee on Hearing and Equilibrium guidelines for the diagnosis and evaluation of therapy in Meniere’s disease.” Otolaryngol Head Neck Surg 113 (3): 181–85. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7675476.

Goebel, J. A. 2016. “2015 Equilibrium Committee Amendment to the 1995 AAO-HNS Guidelines for the Definition of Menieres Disease.” Otolaryngology – Head and Neck Surgery 154 (3): 403–4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26884364.