Kapittel 5 Kliniske problemstillinger

Dette kapittelet gir en enkel oversikt over noen vanlige praktisk kliniske problemstillinger. Mer utfyllende informasjon om de enkelte sykdommene finnes i diagnosekapittelet.