Kolofon

Dette er en digitalisert, revidert og utvidet utgave av boken Svimmelhet - Diagnostikk og behandling som første gang ble publisert i 2009.

ISBN 978-82-991877-7-0 (trykt)

ISBN 978-82-991877-9-4 (PDF)

Første utgave ble publisert som del av prosjektet En vei ut av svimmelheten med støtte fra Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus og Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom midler fra TV-spillet Extra.

Prosjektleder: Frederik Kragerud Goplen

Styringsleder: Stein Helge Glad Nordahl

Illustrasjoner: Frederik Kragerud Goplen, Atle Hansson (forsidebilde: “vertigokvartetten”) og Thor André Ellingsen (foto)

Denne reviderte utgaven er skrevet i Bookdown (https://bookdown.org), en programpakke for R (https://www.r-project.org). Åpen kildekode er tilgjengelig fra https://github.com/rstudio/bookdown.