Kapittel 3 Konsultasjonen

Dette kapittelet gjennomgår praktisk utredning av pasienter med svimmelhet og gir råd om hvordan man kan ta opp en strukturert anamnese og gjøre en klinisk undersøkelse. Tolkningen av de ulike symptomene og funnene, som nystagmus og hodeimpulstest, er også gjennomgått. Supplerende undersøkelser og generelle prinsipper for behandling er også omtalt.