Kapittel 2 Patofysiologi

Dette kapittelet gjennomgår noen viktige fellestrekk ved flere av de vestibulære sykdommene, som vestibulær asymmetri og sentral kompensasjon. En god forståelse av disse begrepene gjør det mulig å forstå symptomer, funn og forløp av mange ulike tilstander.