2.5 Symmetrisk funksjonstap

Symmetrisk tap av vestibulær funksjon ses sjeldnere, men kan være underdiagnostisert fordi symptomene er mindre karakteristiske. Dette er omtalt i diagnosekapittelet om bilateral vestibulopati. I akuttfasen kan det likevel være noe asymmetri slik at det oppstår et karakteristisk vestibulært symptombilde med vertigo, kvalme, falltendens og nystagmus. Dersom skaden skjer helt synkront på begge sider, kan symptomene bestå hovedsakelig av ustøhet og oscillopsi, dvs. at gange og løping medfører uklart syn og en fornemmelse av at omgivelsene hopper. Dette skyldes svikt i den vestibulookulære refleksen. I tillegg opplever pasienten ustøhet, særlig i mørke. Vertigo og kvalme kan være mindre fremtredende.