Kapittel 7 Undersøkelsesutstyr og -metoder

Her gjennomgås det vanligste utstyret og metodene for å undersøke balanse, vestibularisfunksjon og øyebevegelser. (siden er under konstruksjon!)