7.3 Video-Frenzel

Maske med infrarøde videokameraer for visualisering av nystagmus i mørke. Video-Frenzel gjør det mulig å se en svak nystagmus både fordi nystagmus blir sterkere i mørke og fordi øynene blir forstørret opp på videoskjerm. Video-Frenzel er i dag mye brukt både i og utenfor sykehus av spesialister som vurderer pasienter med svimmelhet. Det er viktig å være klar over at den høye sensitiviteten gjør at man også ofte finner nystagmus-lignende øyebevegelser som ikke har klinisk betydning. Det krever erfaring å tolke disse øyebevegelsene. For eksempel viser en studie at 88 % av friske forsøkspersoner har posisjonsnystagmus i en eller flere hodestillinger ved undersøkelse i biaksial rotasjonsstol (Martens og medarbeidere).