7.4 Videonystagmografi

Videonystagmografi er måling av øyebevegelser i mørke ved hjelp av infrarøde videokamereaer. Denne metoden har i stor grad erstattet elektronystagmografi, som tidligere var den mest benyttede metoden for slike målinger.

Verdien av videonystagmografi er at metoden gjør det mulig å få ut en kurve - et nystagmogram - som viser øyets posisjon (i grader fra midtpunktet) over tid. Nystagmus vil på en slik kurve fremkomme som et sagtannmønster eller som en bølge (pendulerende nystagmus). Metoden kan også måle hastigheten på den langsomme fasen av nystagmus, hvilket er særlig nyttig i forbindelse med kalorisk prøve.