Helsepersonell – Innledning

Dette er en nettutgave av boken Svimmelhet – diagnostikk og behandling, som kan lastes ned i pdf-format. Papirutgaven kan bestilles fra Innovest. Nettutgaven er utvidet med illustrasjoner og videoer.

Her får du hjelp til å ta opp en strukturert anamnese og forbedre din undersøkelsesteknikk. Generelle prinsipper for behandling er også gjennomgått. Temakapitler tar for seg vanlige problemstilinger som akutt vertigo eller svimmelhet og fall hos eldre. Diagnosekapitlene gir konsis og oppdatert informasjon, inkludert diagnostiske kriterier for en rekke sykdommer som kan forårsake svimmelhet.

Tekstene forutsetter en del generelle medisinske kunnskaper samt kjennskap til medisinsk nomenklatur. De er tenkt brukt av leger under utdanning, allmennleger og spesialister, men kan også være av interesse for andre faggrupper som behandler pasienter med svimmelhet.

Vi ønsker din hjelp for å gjøre sidene bedre og vil sette pris på din tilbakemelding. Vi takker på forhånd for innsatsen og håper at du har glede av å benytte sidene.

Frederik Goplen
Prosjektleder