Hvordan bruke sidene

Sidene kan brukes på mange ulike måter. Dersom du ønsker informasjon om en bestemt diagnose, kan du klikke på «Sykdommer…» i menyen over. Dersom du ønsker råd om en spesiell diagnostisk problemstilling, finner du nyttige tips under «Temasider».

Dersom du er medisinerstudent, under spesialistutdanning eller ønsker å lære mer om hvordan svimmelhet utredes og behandles, anbefaler vi at du setter av noe mer tid. Du bør først lese bakgrunnskapitlene for å friske opp grunnleggende kunnskaper om balansesystemet. Dette vil gjøre deg bedre i stand til å forstå de vestibulære sykdommene. Deretter bør du gå igjennom kapitlene om strukturert anamnese og klinisk undersøkelse, metoder som er avgjørende for å kunne stille rett diagnose.

Den videre læringen skjer gjennom praktisk erfaring. Best resultat oppnås ved å tilegne seg gode rutiner fra starten gjennom å ta opp en grunding og strukturert anamnese og trene på riktig undersøkelsesteknikk. Pasienter med akutt, nyoppstått vertigo skal undersøkes snarest mulig. Gjør du det, vil du etter hvert lære deg å tolke de ulike kliniske funnene ved vestibulære sykdommer.

Svimmelhet har mange årsaker. Det anbefales at du lærer deg noen få diagnoser skikkelig til å begynne med. Begynn med sykdommer som er vanlige eller har stor behandlingsmessig konsekvens.

Potensielt alvorlige tilstander, som imidlertid er relativt uvanlige, er lillehjerneinfarktlabyrintitt og vestibularisschwannom. De viktigste differensialdiagnosene er vestibularisnevritt og Menières sykdom.

Noen av de vanligste årsakene til svimmelhet er ortostatisk hypotensjonbenign paroksysmal posisjonsvertigomigrenerelatert vertigo og fobisk postural vertigo.