Fistelprøver

Perilymfatisk fistel og dehiscens av den benete labyrinten er relativt uvanlige tilstander som gir hørselstap og vertigo, og som er omtalt i egne diagnosekapitler. Disse kan av og til påvises ved fistelprøver, som imidlertid har relativt lav sensitivitet. Fistelprøver går ut på å påvise vertigo og ufrivillige øyebevegelser (nystagmus) ved trykkendringer i øregang, mellomøre og hode. Henneberts tegn er vertigo og øyebevegelser ved trykk mot tragus. Man kan også øke og senke trykket i øregangen med en Politzer-ballong. Ved mistanke, bør man også teste for vertigo og øyebevegelser ved Valsalvas manøver.