Hodeimpulstest

Hodeimpulstest er en enkel, klinisk undersøkelse av den vestibulo-okulære refleksen. Den har størst praktisk verdi i forhold til å stille diagnosen vestibularisnevritt, men brukes også for å påvise andre årsaker til perifer vestibulær parese. Patologisk respons ses mest tydelig i akuttfasen.

Undersøkelsen begynner med at undersøkeren sitter ansikt til ansikt med pasienten nær nok til å holde dennes hode stabilt mellom hendene. Pasienten fikserer blikket på undersøkerens høyre øye. Undersøkeren beveger pasientens hode langsomt fra side til side, mens pasienten hele tiden holder blikket fiksert på samme sted. På noen tidspunkter, som for pasienten skal være uforutsigbare, foretar undersøkeren en liten, men svært hurtig bevegelse av pasientens hode fra høyre mot venstre eller omvendt. Disse uforutsigbare, hurtige bevegelsene gjentas noen ganger i hver retning mens pasientens øyne observeres.

Normalt skal de raske hodebevegelsene kompenseres av like raske og motsatt rettede øyebevegelser slik at pasienten hele tiden ser undersøkeren i øynene. Ved en unilateral parese, vil dette gå bra så lenge de raske hodebevegelsene går til den friske siden. Når hodet beveges mot den syke siden, vil pasientens øyne følge med hodet ut til siden. Etter brøkdelen av et sekund oppdager pasienten dette og flytter blikket tilbake på undersøkeren. Det er denne hurtige korreksjonsbevegelsen (sakkaden) som avslører paresen. Hodeimpulstesten kan også brukes til å påvise bilateral vestibulær parese.