Koordinasjon og falltendens

Lillehjernens funksjon kan undersøkes ved å observere tempo og presisjon i ekstremitetene. Presisjon kan undersøkes med finger-nese- og kne-hælprøve. Tempo, særlig hurtig alternerende bevegelser (diadokokinesi), kan undersøkes ved å be pasienten om å utføre raske pronasjons- og supinasjonsbevegelser med hendene. En spesielt relevant undersøkelse ved svimmelhet er okulær følgetest, der pasienten skal følge et objekt i jevn bevegelse med øynene. Undersøkeren beveger fingeren langsomt fra side til side foran pasientens øyne. Svært hakkete bevegelser kan ses ved degenerative tilstander eller skader i lillehjernen. I tillegg er gange på linje en nyttig undersøkelse. Rombergs prøve brukes for å påvise falltendens med lukkede øyne, som kan være tegn på tap av propriosepsjon. Ved akutt vestibulært utfall (parese) vil pasienten ha falltendens til syk side. Det samme gjelder ved lillehjerneinfarkt. Skjerpet Romberg utføres med føttene på linje og brukes til å påvise systematisk falltendens til en side.