Nystagmusundersøkelsen

Å oppdage og tolke nystagmus riktig krever en del erfaring. Hele undersøkelsen tar et par minutter og er gjennomgått i tabellen nedenfor. Tolkning av nystagmus er gjennomgått her.

Teknikk ved nystagmusundersøkelsen
Pasienter med nyoppstått akutt vertigo skal undersøkes i akuttfasen. Det er viktig å påvise eventuell alvorlig tilgrunnliggende sykdom. Diagnostikken blir også enklere. Sjansen for å se nystagmus er større. Den beste måten å lære seg vertigodiagnostikk på, er å undersøke mange akutte vertigopasienter.

1

Begynn med pasienten sittende Dersom pasienten undersøkes liggende, vil dette ødelegge for senere undersøkelse av posisjonsvertigo. Dersom pasienten ankommer på båre eller i seng, er det ønskelig at pasienten setter seg opp selv om dette medfører økt svimmelhet og kvalme.

2

Hindre blikkfiksasjon Blikkfiksasjon hemmer vestibulær nystagmus og må forhindres. Benytt Bartels’ brille, Frenzels brille eller infrarød videobrille. Til nød kan nystagmus ses/palperes når pasienten lukker øynene.

3

Primærposisjon Undersøk først om det foreligger nystagmus når pasienten ser rett fram.

4

Sideblikk Noter deretter eventuell nystagmus ved sideblikk til høyre og venstre.

5

Hoderisting Dersom det ikke er nystagmus ved de ovennevnte testene, gjentas disse umiddelbart etter 10 sekunders hoderisting (2 Hz, ivrig «nei-nei»).

6

Dix-Hallpike-manøver Husk Dix-Hallpike-manøver på alle vertigopasienter.

7

Beskriv funn Nystagmusretning angis alltid ut fra rask fase. Angi også i hvilken situasjon nystagmus oppstår (ev blikkretning).