Å hindre blikkfiksasjon

Mange leger ser etter nystagmus ved blikkfiksasjon («se på fingeren min»). Dette fører til at perifer vestibulær nystagmus hemmes og kan bli oversett med mindre den er kraftig. Noen metoder for å hindre blikkfiksasjon er nevnt i tabellen. Bartels’ brille har tykke plussglass (20 dioptrier eller mer). Frenzels brille har i tillegg innlagt lys. Infrarød videobrille gir optimal visualisering av nystagmus for leger med interesse for vertigodiagnostikk.

Dersom det foreligger spontannystagmus, kan det gjøres en fiksasjonstest. Dersom nystagmus svekkes eller opphører, taler dette for perifer årsak. Dersom den er uendret eller forsterkes, taler dette for sentral årsak.