Dix-Hallpike-manøver

Dix-Hallpike-manøver skal alltid utføres som ledd i utredningen av pasienter med svimmelhet. Metoden brukes til å diagnostisere benign paroksysmal posisjonsvertigo, som er den vanligste årsaken til akutt vertigo med en ettårsprevalens på ca. 1,6 % som tilsvarer 75 000 nordmenn årlig. Sykdommen er en av de få årsakene til svimmelhet som kan behandles med umiddelbar effekt.

  1. Undersøkelsen starter med pasienten sittende på benk eller i seng. Dersom seng benyttes, er det fordel om hodegjerdet kan tas av, slik at hodet kan komme utenfor kanten.
  2. Pasienten dreier hodet 45 grader til siden. Dersom man på forhånd kjenner den syke siden, begynner man med denne.
  3. Pasienten legger seg ned på rygg med hodet utenfor benkekanten og nakken ekstendert ca. 15 grader. Øynene observeres. Eventuell vertigo og nystagmus noteres.
  4. Pasienten setter seg opp igjen, eventuell vertigo og nystagmus noteres.
  5. Punkt B-C gjentas med hodet 45 grader til den andre siden.

(Posisjonsnystagmus ved BPPV vil i typiske tilfeller være kraftig nok til å observeres uten Bartels’ brille.)

Video av Dix-Hallpike-manøver: