Migrenehodepine og -aura

ICD-10: Migrene uten aura (G43.0). Migreneaura uten hodepine (G43.1)
De internasjonale kriteriene for diagnostikk av migrenehodepine og -aura er tatt med for å utfylle omtalen av migrenerelatert vertigo. For mer fullstendig omtale av migrene kan referansene benyttes.

Migrene uten aura
 1. Minst 5 anfall som oppfyller kriteriene B-D
 2. Hodepine av 4-72 timers varighet (ubehandlet eller ved terapisvikt)
 3. Hodepinen har minst to av følgende karakteristika:
  • Ensidig smertelokalisasjon
  • Pulserende kvalitet
  • Moderat til alvorlig smerteintensitet
  • Forverres av, eller forårsaker unnvikelse av, daglige fysiske aktiviteter (f.eks. å gå på gulv eller i trapp)
 4. Under hodepinen foreligger minst ett av følgende:
  • Kvalme og/eller brekninger
  • Lys- og lydskyhet
 5. Annen årsak ikke påvist
Typisk aura uten hodepine
 1. Minst to anfall som oppfyller kriteriene B-D
 2. Minst ett av følgende symptomer, men uten motorisk utfall/parese:
  • Helt reversibel synsforstyrrelse med positive trekk (lysblink, flekker eller linjer) og/eller negative trekk (synstap).
  • Helt reversible sensibilitetsforstyrrelser inkludert positive trekk (prikking og stikking) og/eller negative trekk (nummenhet)
  • Helt reversibel dysfasi
 3. Minst ett av følgende
  • Homonyme synsforstyrrelser og/eller unilaterale sensibilitetsforstyrrelser
  • Minst ett aurasymptom utvikler seg gradvis i løpet av ≥ 5 minutter eller ulike aurasymptomer følger hverandre i løpet av ≥ 5 minutter
  • Hvert av symptomene varer ≥ 5 og ≤ 60 minutter
 4. Ingen hodepine under eller innen 60 minutter etter aura.
 5. Annen årsak ikke påvist
 • Headache classification subcommittee of the International Headache Society. The international classification of headache disorders: 2nd edition. Cephalalgia. 2004; 24 Suppl 1: 9-160.
 • Statens legemiddelkontroll. Terapianbefaling: Behandling av migrene. Nytt om legemidler 1999; 22 Suppl 6.