Strukturert anamnese

En strukturert anamnese er grunnlaget for riktig diagnose og behandling. Mange opplysninger skal samles inn og sammenholdes, og det finnes ingen snarvei. Med erfaring følger hurtighet og sikkerhet. Du skaffer deg erfaring gjennom å gå grundig til verks helt fra starten. Det anbefales å benytte et skjema for vertigoanamnesen (skjema). I tillegg er det viktig å notere eventuelle familiære sykdommer, tidligere sykdommer og medikamentbruk.

Bruk tabellen nedenfor og klikk på underpunktene for nyttige tips:

Debut Tidspunkt
Akutt eller gradvis
Omstendigheter omkring debut (traume, infeksjon, påkjenninger, trykkendringer, medikamentbruk mv)
Svimmelhetens karakter Vertigo (rotatorisk, nautisk, annet)
Nærsynkope
Angstsymptomer
Bevegelsesforstyrrelse
Annet
Tidsforløp Konstant – perioder – anfall (varighet, hyppighet)
Symptomfrie intervaller
Progredierende, i bedring
Utløsende faktorer Faktorer som gjentatte ganger har utløst svimmelhet
Faktorer som forverrer en tilstedeværende svimmelhet
Eks. Hodebevegelser, trykkendring, lyder, påkjenninger, synsinntrykk
Ledsagende symptomer Smerter (hode, bryst, nakke, øre)
Palpitasjoner
Synkopetendens eller nærsynkope
Hørselstap, øresus, trykk i øret (sideforskjell)
Kvalme og/eller brekninger
Synsforstyrrelser, migreneaura
Andre nevrologiske symptomer
Lys- eller lydskyhet