Debut

Akutt symptomdebut er typisk for de fleste vestibulære sykdommer. Benign paroksysmal posisjonsvertigo begynner oftest i sengen i det pasienten setter seg opp, snur seg eller legger seg ned. Vestibularisnevrittakutt labyrintittMenières sykdom og migrenerelatert vertigo begynner vanligvis akutt. Akutt symptomdebut er også typisk for hjerneslag.

Gradvis innsettende svimmelhet kan ha mange årsaker. Svimmelhet relatert til aldersforandringer, degenerative tilstander i nervesystemet og svulster, inkludert vestibulært schwannom, er eksempler på sykdommer som kan oppstå gradvis.

Omstendighetene omkring sykdomsdebut kan antyde eventuelle årsaksforhold. Hodetraume kan forårsake tinningbensfraktur, commotio labyrinthi, perilymfatisk fistel, BPPV eller dehiscens av den benete labyrinten. Hode- eller nakketraume kan også utløse anfallsvise, migrenelignende symptomer, f.eks. ved nakkeslengskade. Dykking kan forårsake barotraume eller vestibulær trykkfallsyke. Svimmelhet som oppstår under eller etter reise med passasjerfly kan en sjelden gang skyldes alternobar vertigo eller barotraume, men er antakelig oftere forårsaket av migrene, bevegelsessyke eller flyskrekk. Vertigo etter reise med bil, båt eller fly kan være landgangssyndrom (mal de debarquement). Vestibularisnevritt eller labyrintitt kan av og til debutere i forbindelse med en luftveisinfeksjon. Vertigo som debuterer i forbindelse med otitt tilsier labyrintitt, som kan kreve akuttinnleggelse. Uvanlige påkjenninger i arbeidsliv, familie eller som følge av egen sykdom kan være medvirkende ved debut av migrene og fobisk postural vertigo.

Medikamentbruk er en vanlig årsak til svimmelhet. Ofte dreier dette seg om ortostatisme, som er vanlig blant annet ved bruk av antihypertensiva, men svimmelhet kan også skyldes effekter på sentralnervesystemet. En kartlegging av pasientens medikamentbruk hører derfor med i anamnesen. Svimmelhet eller balanseproblemer som debuterer under behandling med aminoglykosider skyldes bilateral ototoksisk skade inntil det motsatte er bevist, uavhengig om det samtidig foreligger hørselsaffeksjon.