Utløsende faktorer

Med utløsende faktorer menes hendelser eller aktiviteter som gjentatte ganger har utløst svimmelhet.

Hodebevegelser oppleves som ubehagelig av de fleste pasienter med svimmelhet, og dette er nesten uavhengig av diagnose. Bevegelse medfører økt svimmelhetsfølelse, usikkerhet og eventuelt uvelhet og kvalme. Pasienter med vestibularisnevritt, labyrintitt, Menière-/migreneanfall eller lillehjerneinfarkt (ACIP) vil helst ligge med hodet i ro, og vil ofte begynne å brekke seg under syketransport eller undersøkelser som medfører hodebevegelser.

Posisjonsendring kan utløse helt distinkte, kortvarige vertigoanfall som er typiske for benign paroksysmal posisjonsvertigo. Forskjellen i forhold de ovennevnte tilstandene er at vertigo gir seg i løpet av et halvt minutts tid når hodet holdes i ro. Sikker diagnose krever imidlertid klinisk undersøkelse med funn av karakteristisk posisjonsnystagmus. Dette skyldes bl.a. at uvelhet og kvalme kan vare lenge etter at hodebevegelsen og vertigoanfallet er over.

Å stå raskt opp fra liggende eller sittende stilling kan utløse svimmelhetsfølelse med behov for å sette seg raskt ned igjen. Dette er typisk for ortostatisk hypotensjon. Til forskjell fra BPPV får pasienten ikke svimmelhet av å legge seg ned eller å snu seg i sengen. Alkoholinntak kan gi økt tendens til ortostatisme og være en viktig medvirkende faktor særlig ved svimmelhet, synkoper og fall hos eldre.

Stress av fysisk eller psykisk karakter kan ofte utløse svimmelhet hos pasienter med migrene, fobisk postural vertigo eller Menières sykdom. Mangel på søvn er en viktig utløsende årsak ved migrene.

Trykkendring og lyder kan utløse svimmelhet ved perilymfatisk fistel og dehiscens av den benete labyrinten. Vertigo eller svimmelhet som oppstår i forbindelse med endring i omgivelsestrykk (dykking eller flyging) kan skyldes barotraume eller vestibulær trykkfallsyke. Pasienter som gjentatte ganger opplever vertigoanfall i passasjerfly har imidlertid antakelig oftere migrene utløst av stress, bevegelsessyke, flyskrekk eller landgangssyndrom.

Forvirrende synsinntrykk, for eksempel i kjøpesentre med mange mennesker, i trapper, på broer og i korridorer, vil ofte kunne utløse eller forverre svimmelhet. Dette er særlig karakteristisk for sykdommen fobisk postural vertigo. Pasienter med migrene og tendens til bevegelsessyke opplever ofte kvalme og uvelhet ved optokinetiske stimuli (bevegelser av hele synsfeltet) for eksempel på kino. Mange pasienter med kronisk svimmelhet opplever forverring ved bruk av synet til presisjonsoppgaver som lesing og arbeid ved datamaskin.
Situasjonsbestemt svimmelhet er typisk for fobisk postural vertigo. Dette kan være sosiale situasjoner som det er vanskelig å trekke seg ut av, som tidligere har utløst svimmelhet eller der pasienten spesielt frykter konsekvensene av å bli svimmel. Selv om disse symptomene i utgangspunktet virker funksjonelle og psykogene, ses de i somatisk spesialistpraksis ofte sekundært til vestibulær sykdom.