Menières sykdom

Denne informasjonen er skrevet for deg som har Menières sykdom. Den tar ikke for seg andre sykdommer som kan lede til svimmelhet, øresus eller hørselstap.

Hvordan vet jeg om jeg har Menières sykdom?

Kraftige og plutselige anfall av karusellsvimmelhet som varer i mer enn 20 minutter og som er ledsaget av hørselstap, trykkfølelse og ulyder i ett øre kan gi mistanke om Menières sykdom. De fleste pasienter med slike symptomer blir henvist til utredning hos øre-nese-halsspesialist. Diagnosen bekreftes ved høreprøve som viser et karakteristisk hørselstap. Legen vil eventuelt også gjøre videre undersøkelser for å utelukke andre årsaker til symptomene.

Hva skyldes Menières sykdom?

Menières sykdom er en kronisk sykdom i labyrinten i det indre øret. Væskeansamling i labyrinten fører til at den spiles ut omtrent som en ballong. Dette skader de fine sanseorganene for hørsel og balanse. Hva som forårsaker væskeansamlingen er i de fleste tilfeller ukjent. En sjelden gang kan det være arvelig. Noen ganger kan det skyldes annen sykdom i eller skade av øret.

Hvor vanlig er Menières sykdom?

Man regner med at omtrent én av tusen har Menières sykdom.

Hvordan behandles Menières sykdom?

Det er viktig for behandlingen å vite hvor ofte du har Menièreanfall. Du bør derfor lage deg en kalender der du merker av de kraftigste anfallene. Merk av svimmelhetsanfall som varer i minst 20 minutter og som er så kraftige at du måtte ha lagt deg ned på bakken om du befant deg utendørs.

Det viktigste målet for behandlingen er å lette og forebygge svimmelhetsanfallene slik at de kommer ned på et nivå i styrke og hyppighet som du kan leve med. Dernest er målet å få til en best mulig funksjon og livskvalitet med de restsymptomene du måtte ha. Ofte er det nødvendig med tilpasninger i forhold til arbeid og daglige aktiviteter. Noen ganger kan det være nødvendig med behandling av øresus og hørselstap (f.eks. høreapparat).

 

Behandling av svimmelhetsanfallene: Et kraftig svimmelhetsanfall fører ofte til at man blir svært dårlig med kvalme og brekninger. Svimmelheten dempes ved at man ligger helt i ro, og det finnes også medisiner som demper kvalmen. Oftest vil den verste svimmelheten ha gitt seg i løpet av noen timer, men du kan føle deg utmattet og trenge hvile en tid i etterkant. Det er viktig at man mellom anfallene forsøker å være i fysisk aktivitet. Turgåing er en god måte å trene balansen på. Du bør prøve deg fram når det gjelder hardere trening, da dette i noen tilfeller kan framprovosere anfall.

Behandling av anfallsserier: Noen pasienter opplever serier av anfall kort tid etter hverandre. Dette kan være svært ubehagelig, og føre til at man settes kraftig ut av spill i en periode. Heldigvis er slike anfallsserier forbigående, og man vil etter at anfallene er over ofte oppleve en lengre periode med stabilitet og lite anfall. Det er i slike perioder spesielt viktig å vurdere ytterligere behandlingstiltak hos øre-nese-halsspesialist.

Forebygging av svimmelhetsanfallene: Et regelmessig liv med nok søvn, fysisk mosjon og uten for mye stress regnes som gunstig for å forebygge anfall. Bruk av vanndrivende medikamenter og redusert inntak av salt kan hjelpe. Noen kan ha nytte av medikamentet betahistin (Betaserc®). En sjelden gang vil man på grunn av langvarige plager med kraftige svimmelhetsanfall vurdere kirurgisk behandling eller intratympanisk gentamycinbehandling.

Forebygging og behandling av komplikasjoner: Fysisk inaktivitet, sosial isolasjon, angst og depresjon er vanlige komplikasjoner til Menières sykdom. Dersom du merker tegn til at du i lengre perioder holder deg innendørs, unngår sosiale kontakter eller at livet føles håpløst, er det viktig at du søker profesjonell hjelp ved å ta kontakt med din fastlege. Medikamenter som brukes mot depresjon, kan i noen tilfeller hjelpe mot svimmelhet.

Hvordan vil sykdommen utvikle seg?

Menières sykdom er kronisk. Det betyr at funksjonen i øret vil forbli redusert hele livet, selv om de fleste etter noen år fungerer bra til tross for sykdommen. De første symptomene kan være svimmelhetsanfall, hørselssymptomer eller begge deler. Til å begynne med vil hørselssymptomene kunne variere mye. I perioder kan det føles som om hørselen er helt borte, andre ganger kan hørselen føles nesten normal. Senere blir hørselssymptomene mer konstante, selv om øret sjelden blir helt døvt. Svimmelhetsanfallene vil oftest bli mildere over tid. Noen kan imidlertid ha nokså uttalte og langvarige plager, og det er da oftest svimmelhetsanfallene som er hovedproblemet.

Kan jeg få sykdommen på det andre øret også?

Det er vanlig at man over tid (flere tiår) også utvikler symptomer fra det andre øret. Symptomene pleier å være lette, for eksempel i form av et hørselstap i bassområdet eller øresus. Det er svært uvanlig å få kraftige symptomer (svimmelhetsanfall, hørselstap og øresus) fra begge ører.