Krystallsyke (BPPV)

Denne informasjonen er skrevet for deg som har krystallsyke (BPPV). Den tar ikke for seg andre sykdommer som kan lede til svimmelhet. BPPV står for benign paroksysmal posisjonsvertigo, som betyr godartet, anfallsvis svimmelhet utløst i bestemte hodestillinger.

Hvordan vet jeg om jeg har krystallsyke?

Korte, kraftige anfall av karusellsvimmelhet som kommer i forbindelse med at du legger deg ned, setter deg opp eller snur deg i sengen kan gi mistanke om krystallsyke. Anfallene varer vanligvis bare i 10-20 sekunder, men du kan være noe svimmel og ustø når du er oppe og går. Diagnosen stilles ved at du oppsøker lege som gjør hodemanøvrer for å fremprovosere svimmelhetsanfallet. Legen vil kunne se at du blir svimmel og at du får noen spesielle, ufrivillige øyebevegelser (nystagmus).

Hva skyldes krystallsyke?

Balanseorganet sitter i labyrinten i det indre øret. I labyrinten finnes sanseorganer som inneholder otolitter. Dette er ørsmå «steiner» eller kalsiumkarbonatkrystaller som sitter festet til en membran. Dersom otolittene løsner fra membranen, vil de kunne flytte seg omkring i labyrinten og irritere balanseorganet når du beveger på hodet. Dette skjer særlig når de havner i en del av labyrinten som kalles buegangene. Man kan gjøre hodebevegelser for å få otolittene ut av buegangene og på den måten bli kvitt symptomene.

Hvor vanlig er krystallsyke?

Krystallsyke er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Man regner at 2-3 % opplever krystallsyke i løpet av livet. Sykdommen er vanligst hos eldre, men kan oppstå i alle aldre. Kvinner rammes noe oftere enn menn.

Hvordan behandles krystallsyke?

Hodemanøvrer: Det finnes mange forskjellige manøvrer som kan være effektive. Noen virker raskt, men forutsetter at legen vet nøyaktig i hvilken del av balanseorganet otolittene befinner seg. Andre øvelser kan du enkelt gjøre hjemme, men det kan ta noe lengre tid før du blir bra. Nederst på siden finner du en øvelse som oftest vil være effektiv.

Operasjon: Det er mulig å bore seg inn til det indre øret og plugge igjen den bakre buegangen, der problemet oftest sitter ved krystallsyke. Dette er imidlertid nesten aldri nødvendig da de fleste blir friske av mer konvensjonell behandling. Operasjon kan en sjelden gang medføre at øret blir døvt.

Går det an å operere bort krystallene?

Nei, men dersom du har uttalte problemer som skyldes krystaller i en bestemt buegang, kan vi i noen tilfeller velge å plugge denne igjen kirurgisk. Vi må da vite sikkert hvilken buegang som er problemet og at den ikke lar seg behandle ved hjelp av hodemanøvrer til tross for gjentatte forsøk. Vi har tre bueganger i hvert øre, og det å plugge igjen en av dem behøver ikke å bety noen stor ulempe. Imidlertid har man ingen garanti for at det ikke kan oppstå problemer i de andre to. Det finnes også en liten risiko for at operasjonen kan føre til at du mister hørselen på øret. I praksis er operasjon svært sjelden nødvendig.

Vil jeg bli frisk?

De aller fleste blir friske av krystallsyke, og sykdommen er ufarlig, selv om den er plagsom. Dersom du har hatt krystallsyke én gang, er det vanlig å få den igjen, men det kan gå år mellom hver gang du har symptomer. Behandlingen er den samme og har oftest god effekt.

Skjema for hjemmeøvelser:

Epley-manøver

Brandt-Daroff-øvelser

Mer informasjon: Artikkel om krystallsyke i Store norske leksikon