Blodtrykksfall i oppreist stilling (ortostatisk hypotensjon)

De fleste har opplevd å bli svimle når de sitter en stund på huk og deretter reiser seg raskt opp. Dette skyldes at det kommer for lite blod til hjernen. Hjernen er hele tiden avhengig av å få oksygen via blodet for å kunne fungere. Når du reiser deg opp, vil mye av blodet samle seg i bena, og du får et blodtrykksfall i hodet. Det finnes små følelegemer i halspulsåren som registrerer dette trykkfallet og gir beskjed til hjernen. Hjernen gir igjen beskjed til hjertet, som begynner å slå raskere og kraftigere, og til blodårene i bena, som trekker seg sammen. Blodtrykket i hjernen stiger da igjen til normalt nivå. Denne prosessen tar normalt bare noen få sekunder.

Noen får imidlertid kraftig svimmelhet med svartning for øynene når de reiser seg opp. Noen må sette seg ned igjen umiddelbart for ikke å besvime. Det kan være mange forskjellige årsaker til dette:

  • Aldring fører til at blodårene blir stivere og trekker seg dårligere sammen. Samtidig klarer hjertet kanskje ikke å øke sin pumpeaktivitet like raskt som før. Det tar rett og slett lengre tid før blodtrykket stiger igjen etter at man har reist seg raskt opp. Alder fører også til at blodårene til hodet kan bli stivere og trangere. Det kreves derfor kanskje et høyere blodtrykk enn tidligere for at hjernen skal få nok blod.
  • Blodtrykksenkende medisiner kan være nødvendige, men fører også til at prosessen med å regulere opp blodtrykket tar lengre tid. Du kan da få problemer med svimmelhet når du reiser deg opp.
  • Noen mennesker har lavt blodtrykk og er derfor mer utsatt for å få denne typen svimmelhet. Noen får blodtrykksfall når de blir følelsesmessig påvirket, for eksempel når de ser blod. Dette kan føre til at de besvimer. Det samme kan skje ved smerter, ved sterk kvalme eller når du går på toalettet, særlig om natten.
  • Alkoholinntak vil ofte øke problemet. Selv små mengder alkohol kan gi risiko for besvimelse og fall, særlig hos eldre med denne sykdommen.

Dersom du lurer på din svimmelhet skyldes denne sykdommen, kan du tenke igjennom i hvilke situasjoner du blir svimmel. Er det kun når du er oppreist? Hjelper det alltid med en gang du setter deg ned eller legger deg? I så fall kan det godt hende at du har et problem med ortostatisme.

Diagnosen stilles oftest gjennom enkle undersøkelser, inkludert blodtrykksmåling i liggende og stående stilling og undersøkelse av blodprosent. I noen tilfeller er det nødvendig med ultralydundersøkelse av blodårene som går fra hjertet til hodet.

Behandlingen av denne tilstanden avhenger av årsaken:

  • Endring av medikamenter i samråd med lege
  • Fysisk mosjon bedrer blodsirkulasjonen og blodtrykksreguleringen
  • Støttestrømper kan hindre at for mye blod samler seg i bena
  • Tilstrekkelig inntak av mat og drikke (husk frokost!)

I noen tilfeller er det ikke mulig å bli helt bra av ortostatisme, og du må da ta forholdsregler for å unngå besvimelser og fall. Dette er særlig viktig når du står opp for å gå på toalettet om natten, da blodtrykket gjerne er lavest.