En vei ut av svimmelheten

Hva skal til for å bli frisk?

Vi er vant til å tenke at behandling er avgjørende for å bli bra av en sykdom. Når det gjelder svimmelhet er imidlertid kroppens egen evne til tilheling og tilpasning vel så viktig. Behandlingen består i stor grad av egeninnsats. Det å bli frisk av svimmelhet er en langsiktig og aktiv prosess. Legen kan hjelpe deg med å avklare diagnosen og i noen tilfeller gi behandling som vil hjelpe deg et stykke på vei. Legen kan også gi råd og hjelpe deg med praktiske tiltak i forhold til arbeidsgiver og trygd. En fysioterapeut kan i tillegg gi deg mange verdifulle råd om hvordan du kan trene balansen og oppnå den avspenningen som ofte er avgjørende for å bli bra. Opphold ved opptreningsinstitusjon kan i noen tilfeller være til hjelp ved langvarige og uttalte plager.

Svimmelhet medfører ofte komplikasjoner i form av anspenthet, utmattelse, inaktivitet, angst og depresjon. Ofte er det vel så viktig å rette oppmerksomheten mot komplikasjoner som mot den opprinnelige årsaken til svimmelheten. Nedenfor finner du de viktigste rådene som kan hjelpe deg til å bli raskere frisk, unngå komplikasjoner og få en bedre funksjon og livskvalitet.

Søk hjelp tidlig!

Rask hjelp øker sjansen til at du får riktig diagnose og reduserer risikoen for komplikasjoner. Unngå unødvendig bekymring ved så tidlig som mulig å avklare om symptomene dine skyldes en farlig sykdom. Studier har vist at svimle som er svært engstelige når de får en skade i balansesystemet også har mer svimmelhet i etterkant. Trygghet er derfor viktig. Få også klarhet i om det er noen begrensninger i forhold til om du kan være i fysisk aktivitet og trene. En tilstrekkelig utredning så tidlig som mulig i sykdomsforløpet er også viktig for å avdekke sykdommer som det finnes spesifikk behandling for (se vanlige årsaker til svimmelhet).

Bruk fastlegen!

Fastlegen er din viktigste kontakt når det gjelder å håndtere svimmelheten. Fastlegen kan om nødvendig innhente ekspertuttalelser fra spesialister og gi deg den langsiktige og helhetlige oppfølgningen som er nødvendig dersom svimmelheten har vart lenge.

Sett deg realistiske mål!

Selv om svimmelhet ofte er forbigående, er det ikke alltid mulig å bli kvitt en langvarig svimmelhetsopplevelse. En fornuftig målsetning kan da være å oppnå en reduksjon i symptomene slik at de blir lettere å leve med, å unngå komplikasjoner, samt å arbeide for å få en bedre funksjon og livskvalitet.

Kom i bevegelse!

Med mindre du har en alvorlig og begrensende hjertesykdom, vil du ha nytte av å være i bevegelse. Det å gå turer i ulendt terreng er svært god balansetrening. Dersom du ikke klarer dette, kan du kanskje ha nytte av fysikalsk behandling eller opphold i opptreningsinstitusjon. Det finnes også spesielle øvelser som er egnet til bruk ved skader i balansesystemet. Du kan lese mer om dette under de enkelte sykdommene.

Sørg for nok hvile!

Svimmelhet fører ofte til utmattelse og økt behov for både trening og hvile. I en periode med opptrening, kan det være nødvendig med sykmelding for å få nok tid til begge deler. Dersom du ikke tar hensyn til kroppens behov for hvile, kan dette føre til komplikasjoner som forverrer din svimmelhetsopplevelse.

Ikke ignorer psykiske komplikasjoner!

Angst og depresjon er vanlig, og kan utgjøre en stor hindring på veien til å bli bedre av svimmelheten. Kontakt din fastlege for hjelp.

Unngå unødvendige medikamenter!

Mange medikamenter kan føre til svimmelhet. Det gjelder selv medikamenter som rutinemessig brukes til behandling av svimle pasienter. Diskuter nøye med din fastlege og eventuelle spesialister om medikamenter du bruker kan virke negativt inn på balansen din.

Ta tak i praktiske bekymringer!

Sett deg inn i dine rettigheter i forhold til arbeidsgiver og trygd. Svimmelheten kan bety at du i en periode må skjermes fra ytre stressfaktorer. Forståelse fra arbeidsgiver, familie og venner er viktig.

 

Neste: Dine rettigheter overfor arbeidsgiver og trygd