Er svimmelhet farlig?

Svimmelhet alene er sjelden symptom på noen alvorlig eller livstruende sykdom. Du bør likevel kontakte din fastlege som kan avklare om det er noe farlig. Dersom du trenger rask hjelp utenom vanlig arbeidstid, er legevakten et alternativ.

Mange lurer på om svimmelhet kan skyldes noe galt med hjertet eller en sykdom i hjernen, som for eksempel hjernesvulst, slag eller MS. Dette er imidlertid sykdommer som oftest fører med seg andre symptomer enn svimmelhet, og som din fastlege stort sett kan utelukke ved hjelp av enkle undersøkelser på sitt kontor. Av og til er det nødvendig med røntgenundersøkelser av hodet eller med utredning hos spesialist. I noen tilfeller vil fastlegen tilrå at du legges inn på sykehus umiddelbart for å avklare diagnosen. Som oftest er det imidlertid mindre hast, og eventuelle tilleggsundersøkelser kan da vente til senere.

Svimmelhet handler i stor grad om en følelse av å miste kontrollen. Frykt og anspenthet er vanlig, og dette kan i sin tur føre til utmattelse. For å bli bedre, er det viktig at du føler deg trygg på at det ikke feiler deg noe alvorlig. Dette bør avklares raskt, slik at du kan komme i gang med fysiske aktiviteter, som ofte spiller en viktig rolle i behandlingen.

Neste: Hvordan virker balansen?