Fobisk postural vertigo

Hva er fobisk postural vertigo?

Fobisk postural vertigo er en følelse av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale. I tillegg opplever du korte episoder av mer intens svimmelhet som oftest utløses av ytre omstendigheter. De kan komme når du befinner deg i en situasjon som det er vanskelig å trekke seg ut av, f.eks. når du er i et kjøpesenter, i en folkemengde, på restaurant eller konsert. De kan også komme når du går på en bro, i trapp, i et tomt rom eller på gaten. Fordi disse situasjonene oppleves som ubehagelige, vil du helst unngå dem. Mange opplever engstelse, svettebyger og hjertebank samtidig med svimmelhetsepisodene, men ikke nødvendigvis hver gang. Fobisk postural vertigo oppstår ofte etter at du har vært utsatt for en periode med sterke påkjenninger, enten emosjonelt eller fysisk i forbindelse med sykdom. Symptomene kan også komme etter en skade i balansesystemet, og kan da regnes som en komplikasjon.

Hvor vanlig er fobisk postural vertigo?

Det finnes ingen nøyaktige tall for forekomsten av fobisk postural vertigo i befolkningen. På klinikker der man undersøker mange pasienter med svimmelhet, er diagnosen blant de vanligste. Fobisk postural vertigo er også relativt vanlig som komplikasjon til andre sykdommer i balansesystemet.

Hva skyldes fobisk postural vertigo?

Den utløsende årsaken er ofte en emosjonell påkjenning av et eller annet slag. Det kan også dreie seg om en påkjenning i form av fysisk sykdom. Noen, men langt fra alle får problemene etter å ha hatt BPPV eller vestibularisnevritt. Noen mennesker er i større risiko enn andre for å få fobisk postural vertigo. Det dreier seg ofte om folk som er arbeidssomme, samvittighetsfulle og perfeksjonistiske av personlighet. Dersom du har lett for å få humørsvingninger eller tendens til depresjon, kan du også være mer utsatt.

Hvordan behandles fobisk postural vertigo?

Trening og fysisk aktivitet spiller antakelig en nøkkelrolle for å bli bra av fobisk postural vertigo. Det å trene opp et normalt bevegelsesmønster og våge å utsette seg for de bevegelsene og situasjonene som fremkaller svimmelhetsopplevelsen (adferdsterapi), fører ofte til en rask bedring, men effekten må vedlikeholdes. Noen kan i tillegg ha nytte av kognitiv terapi og/eller medikamenter av typen antidepressiva.

Hvordan vil sykdommen utvikle seg?

Studier fra Sverige har vist god effekt av behandling med vekt på adferdsterapi og kognitiv terapi, men mange av pasientene fikk symptomene tilbake etter en tid. Sykdommen vil derfor ofte trenge oppmerksomhet over lang tid. Din egen bevissthet omkring symptomene og trening er antakelig viktigst, men veiledning og oppfølgning av lege og eventuelt fysioterapeut kan også hjelpe deg på vei.