Funksjonell svimmelhet (ikke-organisk svimmelhet)

Funksjonell svimmelhet er et samlebegrep på forskjellige svimmelhetssyndromer der det ikke er mulig å påvise noen organisk årsak. Det er en glidende overgang til det som regnes for å være normal svimmelhet og som inkluderer bl.a. bevegelsessyke, høydevertigo og nautisk vertigo. Det er også en glidende overgang til sykdommer som antakelig har en organisk årsak, f.eks. migrene, og sykdommer som i framtiden kan vise seg å være organiske. Det dreier seg ikke om én, men om flere sykdommer med forskjellige karakteristiske kjennetegn. En spesiell type funksjonell svimmelhet som det har vært økende oppmerksomhet omkring de senere årene er fobisk postural vertigo. Langvarig «uforklarlig» svimmelhet kan være en stor medisinsk utfordring. Du kan lese mer om dette på sidene om langvarig svimmelhet og «En vei ut av svimmelheten«.