Hva er svimmelhet?

Svimmelhet er en følelse alle kjenner, men som det er vanskelig å sette ord på. Her er en vanlig definisjon:

Svimmelhet er en følelse av desorientering i rommet

Svimmelhet kan være en normal reaksjon på en unormal situasjon. Den kan skyldes uvante bevegelser, uvante synsinntrykk, tretthet, usikkerhet eller sterke følelser. I disse tilfellene er svimmelheten kortvarig. Du vet selv hvorfor svimmelheten kommer, og den utgjør ikke noe helseproblem.

Andre ganger kan svimmelheten komme uforutsett. Kanskje er den så kraftig at du får problemer med å holde deg oppreist. Kanskje blir du kvalm og kaster opp. Selv om svimmelheten ikke er så kraftig, kan den være langvarig og bli et problem i hverdagen. I disse tilfellene er svimmelheten en unormal reaksjon i en normal situasjon. Du føler deg svimmel i situasjoner som tidligere ikke medførte noe problem. Du vet ikke årsaken og blir naturlig nok bekymret. Er det noe alvorlig? Kommer det til å gå over? Hva kan gjøres for å bli bedre? Dersom du kjenner deg igjen i dette bildet, bør du kontakte din fastlege for å få time til undersøkelse.

Neste: Er svimmelhet farlig?