Hvor vanlig er svimmelhet?

I undersøkelser utført av Statistisk sentralbyrå sier ca. 10 % av nordmenn at de hadde vært plaget av svimmelhet eller dårlig balanse siste tre måneder. Langt fra alle disse går til lege. Problemet rammer ikke bare eldre. Faktisk er 2 av 3 i yrkesfør alder. Svimmelhet er årsak til ca 2 % av alle kontakter med allmennlege i følge en norsk studie (Bentsen & Hjortdahl 1991). NAV utbetaler nær 500 millioner kroner årlig i sykepenger til pasienter med svimmelhet som hoveddiagnose (tall fra 2015). I tillegg kommer arbeidsgiverperioden på 16 dager for hvert sykmeldingstilfelle. Vertigo er en type svimmelhet som kjennetegnes av en følelse av bevegelse selv når man befinner seg i ro. Årsaken til vertigo er oftest sykdommer i det vestibulære systemet, som omfatter balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjerne og ryggmarg. En undersøkelse fra Tyskland viste at den årlige forekomsten av vertigo som skyldes vestibulære sykdommer lå på ca. 1,4 %. Overført til Norge, skulle dette tilsi ca. 70 000 nye tilfeller per år.

Tilbake