Hvilken type svimmelhet har du?

Det finnes mange typer svimmelhet, og de har vidt forskjellige årsaker. For at du skal få riktig diagnose er det helt avgjørende at du gir legen en nøyaktig beskrivelse av din svimmelhet. Tenk igjennom hva som er hovedproblemet ditt, og forsøk å plassere det i en av de fire gruppene nedenfor.

Neste: Når du går til legen