Andre typer svimmelhet

Svimmelhet er alltid vanskelig å beskrive. Noen ganger er det verken vertigo, dårlig balanse eller nærbesvimelse som er problemet. Noen føler at de er utenfor seg selv. Andre har en følelse av å bli fjern eller fraværende. Noen opplever hjertebank eller svettebyger. Kanskje er du overfølsom for bevegelser eller blir uvel når det er mange mennesker rundt deg. Forsøk å sette ord på det du opplever som hovedproblemet ditt, og skriv det gjerne ned før du går til legen.

Tilbake