Dårlig balanse

Noen ganger kan svimmelheten hovedsakelig arte seg som et balanseproblem. I så fall har du ikke ubehag så lenge du ligger eller sitter. Det er når du skal stå eller gå at problemene oppstår. Kanskje går du mye langsommere enn tidligere eller mer bredbeint. Kanskje må du ofte ta skritt til siden eller støtte deg. I verste fall hender det at du snubler eller faller.

Nesten alle sykdommer i nervesystemet og mange sykdommer i muskel-skjelettsystemet kan gi dårlig balanse. Dette er sykdommer som blir vanligere etterhvert som vi blir eldre. Det er viktig å utrede årsaken til balanseproblemene og ta forholdsregler for å hindre fall og skader. Fysisk mosjon med trening av styrke og balanse vil ofte være til hjelp.

Tilbake