Når du går til legen

Her er noen viktige råd for å oppnå best mulig behandling:

SØK HJELP TIDLIG

Svimmelhet er lettere både å diagnostisere og behandle dersom du søker hjelp tidlig. Etter en tid inntrer mekanismer som gjør at svimmelheten kan virke selvforsterkende. Symptomene kan bli mer sammensatte og vanskelige for legen å finne ut av. Behandlingen blir også mer utfordrende. Jo før du får avklart de diagnostiske spørsmålene, jo raskere kan du komme i gang med den behandlingen som kan hjelpe deg til å bli bedre.

BRUK FASTLEGEN DIN

Vi anbefaler alle å starte utredningen hos fastlegen sin. Fastlegen vurderer om du trenger ytterligere undersøkelser hos spesialist, f.eks. øre-nese-halslege eller nevrolog. Et godt forhold til din fastlege er avgjørende, da han eller hun vil være den som følger deg opp etter at utredningen er fullført.

MØT FORBEREDT

Legen er helt avhengig av dine opplysninger for å stille riktig diagnose. Noen få minutters forberedelse før legetimen kan legge grunnlaget for at du skal få en god behandling. Skriv ned følgende opplysninger på et ark. Forsøk å få med deg alle punktene, og gjerne i den rekkefølgen det står nedenfor:

 1. Hva er hovedproblemet ditt når det gjelder svimmelhet? Har du en tydelig og ubehagelig følelse av at du selv eller omgivelsene beveger på seg selv om alt i virkeligheten er i ro? Gynger det, eller går det rundt og rundt? Har du en følelse av å ville besvime slik at du må sette deg? Har du dårlig balanse og ustø gange? Blir du uvel/kvalm når du beveger på deg? Andre ting? Forsøk å sette ord på hva som plager deg mest med svimmelheten.
 2. Når begynte svimmelheten?
 3. Begynte svimmelheten plutselig, eller har den kommet snikende gradvis?
 4. Har svimmelheten blitt bedre eller verre etter at den begynte?
 5. Har svimmelheten kommet i flere anfall eller perioder? I så fall: Hvor lenge varer anfallene/periodene oftest (sekunder, minutter, timer, dager, uker)?
 6. Får du andre symptomer når du er svimmel? F.eks.: Kvalme, brekninger/oppkast, forbigående hørselstap eller øresus, besvimelser, hodepine, hjertebank, svetting, synsforstyrrelser (beskriv!), lammelse eller vanskelig for å snakke.
 7. Har svimmelheten noen utløsende årsak, eller er det ting du kan gjøre for å fremkalle svimmelheten? Kommer svimmelheten bare når du gjør bestemte hodebevegelser? Kommer den når du oppholder deg på bestemte steder? Kommer den når du presser med buken (hoster, nyser, pusser nesen, løfter tungt, bruker toalettet)? Kommer svimmelheten i forbindelse med stress eller lite søvn? Andre ting?
 8. Bruker du medikamenter som kan gi svimmelhet? Ta med en liste over dine medikamenter til legen.
 9. Har du andre sykdommer fra før av som kan gi svimmelhet? Skriv opp hvilke sykdommer eller diagnoser du vet at du har eller har hatt. Har du migrene? Har du vanligvis lett for å bli reisesyk?
STILL KRAV!

Målet med utredningen i starten er at du så tidlig som mulig skal få en diagnostisk avklaring. Det er viktig å utelukke alvorlige sykdommer som årsak til svimmelhet, selv om disse er sjeldne. Det er også viktig å avklare om symptomene skyldes en sykdom i ørene, i nervesystemet eller i hjerte-karsystemet. Dersom alle organundersøkelsene er normale, og legen finner at symptomene dine passer bedre med en funksjonell type svimmelhet, bør du få vite om dette og få råd om hvordan du skal takle symptomene for å bli bedre. Etter første konsultasjon bør du ha fått svar på følgende viktige spørsmål:

 • Hva mener legen er den mest sannsynlige forklaringen til plagene dine?
 • Er alvorlig sykdom utelukket med rimelig grad av sikkerhet?
 • Er det noen begrensninger i forhold til om du kan være i fysisk aktivitet og trene?
 • Er det nødvendig med ytterligere undersøkelser?
 • Bør du komme til en kontrolltime?

Den diagnostiske avklaringen skal også føre fram til en plan for behandlingen. I forhold til svimmelhet, er egeninnsats og fysisk aktivitet ofte av stor betydning. Du bør likevel diskutere med din lege om det er behov for:

 • Fysikalsk behandling
 • Opphold ved opptreningsinstitusjon (dersom svimmelheten er betydelig og langvarig)
 • Behandling hos psykolog/psykiater
 • Medikamentell behandling
HVORDAN FOREGÅR UTREDNINGEN?

Utredningen avhenger av dine symptomer og av hva fastlegen finner ved sine innledende undersøkelser. Her finner du informasjon om noen av de mest aktuelle undersøkelsene:

HOS FASTLEGEN

Ettersom svimmelhet har svært mange årsaker, vil fastlegen først forsøke å grovsortere problemene dine etter hastegrad og alvorlighet. Legen gjør dette ved å stille deg en del spørsmål og gjøre innledende undersøkelser. Det viktigste for legen er den beskrivelsen du gir av plagene dine, hvilke sykdommer du har hatt tidligere og om du står på noen medisiner som kan gi svimmelhet. I tillegg er følgende undersøkelser vanlige:

 • Lytte på hjertet, måle blodtrykk og puls
 • Undersøkelse av nervesystemet (koordinasjon, følelse, kraft og tempo i ben og armer)
 • Undersøkelse av balansesystemet (balanse, øyebevegelser, nystagmus)
 • Blodprøver

Etter disse undersøkelsene vil fastlegen kunne avgjøre om det er nødvendig med videre undersøkelser hos spesialist. I et flertall av tilfellene er spesialistutredning unødvendig.

UTREDNING HOS SPESIALIST

En spesialist vil på samme måte som fastlegen legge stor vekt på hva du kan fortelle om svimmelheten, når og hvordan den oppsto, og om du merket andre symptomer samtidig. En øre-nese-halsspesialist vil fokusere på sykdommer i balanseorganet i det indre øret. Du får utført en generell undersøkelse av øre, nese og hals samt høreprøve og noen enkle undersøkelser av balansesystemet. Undersøkelser av øyebevegelsene er særlig viktige for å avdekke sykdommer i det indre øret. Noen leger har spesialutstyr (videobriller, elektroder) som gjør det lettere å undersøke øyebevegelsene dine. En nevrolog vil fokusere mer på hvordan hjernen og resten av nervesystemet fungerer. Du får utført en generell undersøkelse av nervesystemets forskjellige deler. Dette er viktig ettersom nesten alle sykdommer i nervesystemet kan føre til balanseproblemer.

BILLEDUNDERSØKELSER

I noen tilfeller er det nødvendig å bestille bilder av hodet og det indre øret i utredningen av svimmelhet. Det dreier seg i hovedsak om to typer undersøkelser, CT (computertomografi) eller MR (magnettomografi). Sistnevnte undersøkelse foregår i en stor magnet, og det er derfor viktig å vite om du har noen fremmedlegemer av metall i kroppen.

Neste: Langvarig svimmelhet