Norsk otonevrologisk forening er en tverrfaglig møteplass for helsearbeidere med interesse for otonevrologi og vestibulære sykdommer. Foreningen ble stiftet i 2020 og arrangerte for første gang vestibulære fagdager over temaet «Benign paroksysmal posisjonsvertigo» i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet i Bergen våren 2022.

Du kan melde deg inn i Norsk otonevrologisk forening ved å fylle ut dette skjemaet. Som medlem vil du motta informasjon om foreningens arrangementer, rabatt på deltakeravgift samt tilgang til foredrag holdt på de vestibulære fagdagene.

Norsk otonevrologisk forening skal bidra til å fremme otonevrologisk kompetanse ved å etablere et nasjonalt nettverk og spre informasjon samt stimulere til aktiviteter, samarbeid og forskningsprosjekt. Foreningen skal drive utadrettet virksomhet ved å arrangere og delta i kursvirksomhet. Foreningens faglige fokus er på det vestibulære systemet og dets sykdommer. Alle personer og foreninger som er enige i formålet og som har betalt kontingenten, er medlemmer av foreningen.

Årsmøte ble avholdt 29. april 2022, og styret i foreningen i 2022 består av:

  • Guttorm Eldøen
  • Frederik Kragerud Goplen (leder)
  • Stein Helge Glad Nordahl (vara)
  • Niels Christian Stenklev
  • Anne-Lise Tamber
  • Kjersti Thulin Wilhelmsen (kasserer)
  • Britt Guri Ødegaard

Vestibulære fagdager 2022 – Benign paroksysmal posisjonsvertigo

Vestibulære fagdager ble for første gang avholdt i samarbeid mellom Norsk otonevrologisk forening og Høgskulen på Vestlandet 28. – 29. april 2022. Tema for møtet var Benign paroksysmal posisjonsvertigo – diagnostikk og behandling. Foredragene er tilgjengelige for medlemmer / deltakere.