Svimmelhet - diagnostikk og behandling

Forfatter

Frederik Kragerud Goplen

Velkommen

Dette er nettsiden til “Svimmelhet - diagnostikk og behandling” en digital lærebok i utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Boken legger særlig vekt på de vestibulære sykdommene, altså sykdommer som påvirker balanseorganet i det indre øret, balansenerven og dens forbindelser i hjernen. Boken er ment å kunne brukes av alle typer helsepersonell som kommer i kontakt med disse pasientene, og gjerne som et oppslagsverk man kan vende tilbake til for rask tilgang til fakta om de ulike tilstandene. De første kapitlene kan leses i sammenheng, mens diagnosekapitlene er laget for oppslag.

Kolofon

Dette er en digitalisert, revidert og utvidet utgave av boken Svimmelhet - Diagnostikk og behandling som første gang ble publisert i 2009.

ISBN 978-82-991877-7-0 (trykt)

ISBN 978-82-991877-9-4 (PDF)

Første utgave ble publisert som del av prosjektet En vei ut av svimmelheten med støtte fra Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus og Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom midler fra TV-spillet Extra.

Prosjektleder: Frederik Kragerud Goplen

Styringsleder: Stein Helge Glad Nordahl

Illustrasjoner: Frederik Kragerud Goplen, Atle Hansson (forsidebilde: “vertigokvartetten”) og Thor André Ellingsen (foto)

Denne reviderte utgaven er skrevet ved bruk av Quarto, R og RStudio.