Rotatorisk vertigo (karusellsvimmelhet)

Rotatorisk vertigo er en tydelig, og ofte overveldende, følelse av at du selv eller omgivelsene roterer. Du får gjerne en sterk trang til å legge deg ned og holde deg fast. Du får ufrivillige øyebevegelser (nystagmus). De færreste tåler rotatorisk vertigo i mer enn noen få minutter før de blir kvalme og begynner å brekke seg. Ubehaget minsker vanligvis hvis du ligger med hodet helt i ro og øynene lukket.

Kortvarig rotatorisk vertigo som varer i noen sekunder kan ses ved f.eks. benign paroksysmal posisjonsvertigo («krystallsyken»). En lignende følelse kan skyldes fobisk postural vertigo, men du får da ikke nystagmus.

Anfall av rotatorisk vertigo som varer fra minutter til timer kan ses ved f.eks. Menières sykdom eller migrene.

Mer langvarig rotatorisk vertigo som varer i mer enn 24 timer er vanligst ved vestibularisnevritt («virus på balansenerven») men kan også ses ved en rekke andre tilstander.

Rotatorisk vertigo hos friske

Rotatorisk vertigo kan være helt normalt dersom du påvirker balansesystemet på en uvant måte, f.eks. gjennom hoderotasjon, kalorisk stimulering eller ved å se på at omgivelsene beveger seg (f.eks. ut av vinduet fra et tog). Du kan utløse rotatorisk vertigo ved å gjøre følgende eksperiment:

Sett deg på en stødig kontorstol som kan roteres. Få noen til å snurre stolen 10 ganger rundt og deretter stoppe brått. I det stolen stopper, vil du føle rotatorisk vertigo i noen sekunder.

Tilbake