Svimmelhet som medikamentbivirkning

Svært mange medikamenter kan gi svimmelhet som bivirkning. Ofte skjer dette ved på grunn av en blodtrykksenkende effekt (ortostatisme). Andre ganger kan det skje via en effekt på hjernen som gjør at man blir døsig. Dersom du har plager med svimmelhet, er det viktig at du går igjennom eventuelle medisiner du står på med fastlegen, for å se om noen av dem kan være årsaken til problemet ditt.