Vertigo

Vertigo er det medisinske uttrykket for en type svimmelhet der du har en tydelig, men falsk følelse av at du selv eller omgivelsene beveger seg. Er du i tvil om du har vertigo, så kan du sette eller legge deg ned og holde hodet i ro. Dersom du fortsatt har en tydelig følelse av at du selv eller omgivelsene roterer, gynger, tipper, heller eller beveger seg på en annen måte, ja så har du vertigo.

Dersom du har vertigo, er det viktig å prøve å beskrive hva slags bevegelse du føler. Dette er ikke alltid lett. Her er noen vanlige eksempler:

Andre typer vertigo

Andre typer vertigo kan være vanskelige å beskrive. Årsakene er mange, men felles for dem er at du får en bevegelsesillusjon. Kanskje føles det som om du faller, som om underlaget svikter under føttene. Friske folk kan få slike fornemmelser i en rekke forskjellige situasjoner:

  • Du kjører i en heis som stanser brått
  • Du trår på en rulletrapp som viser seg å ikke være i drift
  • Du sitter i et tog som står i ro mens de ser på et annet tog som begynner å bevege seg
  • Du sitter i et fly som tipper over (endrer kurs)
  • Du ser en biljakt-scene på kino fra bilførerens perspektiv

Felles for alle opplevelsene er at det oppstår det man kaller en sensorisk konflikt, dvs. at signalene fra de forskjellige delene av balansesystemet (hovedsakelig syn og balanseorgan) ikke stemmer over ens, eller ikke stemmer med det du er vant til.

Tilbake