Disse nettsidene inneholder informasjon for pasienter, publikum og helsepersonell om svimmelhet og balanseforstyrrelser. Sidene er et samarbeidsprosjekt mellom flere institusjoner og fagmiljøer. Bruk menyen over for å navigere gjennom sidene.

Prosjektet «En vei ut av svimmelheten»

Prosjektet  «En vei  ut av svimmelheten» er et informasjonsprosjekt rettet mot pasienter og helsepersonell. Formålet med prosjektet er å gi pasienter som lider av svimmelhet og balanseforstyrrelser veiledning til å få riktig hjelp i helsevesenet, og samtidig gjøre informasjon om disse sykdommene lettere tilgjengelig for helsepersonell. Prosjektet ble startet i 2007 med støtte fra Extrastiftelsen og er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer, Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus og Hørselshemmedes landsforbund (HLF).

Bidragsytere

Prosjektleder: Frederik Kragerud Goplen
Styreleder: Stein Helge Glad Nordahl
Prosjektkoordinator HLF: Steinar Birkeland
Fagkonsulenter: Krister Brantberg, Steinar Hunskår, Anne Britt Losnegård, Otto Inge Molvær, John Gunnar Mæland, Per Møller, Anette Hylen Ranhoff, Carsten Tjell, Anne Gro Trygsland, Kjersti Wilhelmsen

Brukergruppe HLF: Solbjørg Throndsen, Elfrid Guleng, Karin Dahle, Elin Forland, Matthias Viktorsson


Forankring