Hårcellene

Det indre øret

Balanseorganene

Buegangene

Otolittorganene

Rotasjon

VOR

Balanseorganene
Det finnes 5 adskilte balanseorganer i hvert øre: tre bueganger og to otolittorganer. De tre buegangene er tilnærmet ortogonale, dvs. vinkelrette på hverandre.

  Buegangene

Likeledes de to otolittorganene. Enhver akselerasjon, enten den er lineær eller angulær, vil derfor kunne oppfattes i tre dimensjoner i hjernen. Av de tre buegangene er én tilnærmet horisontal og to vertikale. De to vertikale betegnes som den fremre og den bakre buegang og danner en 90 graders vinkel som åpner seg lateralt slik at begge står i ca. 45 graders vinkel mot saggitalplanet. Hver av de tre buegangene har en funksjonell motpart på det kontralaterale øret som er tilnærmet parallelt orientert, men reagerer motsatt på enhver hodebevegelse. Den horisontale (laterale) buegang peker i virkeligheten ca. 30 grader oppover og fremover.

Laterale buegang  

Legger man hodet 60 grader bakover, vil den laterale buegangen befinne seg i vertikalplanet, og dette utnyttes i praksis bl.a. når man legger pasienten 60 grader bakover for å oppnå maksimal effekt ved kalorisk stimulering.

Goplen 1999