Hårcellene

Det indre øret

Balanseorganene

Buegangene

Otolittorganene

Rotasjon

VOR

Otolittorganene
De to otolittorganene danner to "flekker" (maculae) på innsiden av utriculus og sacculus. Macula utriculi ligger i horisontalplanet i bunnen av utriculus ved siden av åpningen til den laterale buegang.

 oppbygning

Macula sacculi  ligger i et parasaggitalt plan på medialveggen av sacculus. Macula er bygd opp av et lag med hårceller. Ciliene stikker opp i et gelatin-lignende lag som igjen er dekket av kalsiumkarbonatskrystaller (otolitter). Hvert otolittorgan er anatomisk og funksjonelt inndelt i to sonder atskilt av en "grøft" (striola) i otolittlaget.

  Orientering

Hårcellene er orientert slik at kinocilien peker mot striola i utricculus og fra striola i sacculus, og hårceller på motsatt side av striola vil derfor reagere motsatt på ethvert stimulus. For eksempel vil en helling av hodet mot venstre føre til at den mediale delen av venstre macula utriculi øker sin fyringsfrekvens, mens den laterale delen på samme side senker fyringsfrekvensen. Det motsatte vil være tilfelle på det høyre øret. Macula utriculi har på grunn av sin horisontale orientering størst aktivitet (gain) når hodet befinner seg i oppreist stilling. Etter hvert som hodet tippes over mot siden, får input fra macula sacculi større betydning. Sacculus' funksjon er imidlertid fortsatt omdiskutert i litteraturen.

Goplen 1999